25 กันยายน 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวง ร.9

Picture34    Picture35

Picture33

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด จัดกิจกรรมด้วยรักและอาลัยถวายแด่พ่อหลวง ร.9 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยที่บริษัทได้จัดหาครูจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรี มาสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเหวและชมรมผู้สูงอายุ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายอาหารว่าง ที่ทำโดยนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเหวและชมรมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ทางบริษัทได้นำดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ทั้งหมด ไปมอบให้กับจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *