กิจกรรมงานวันแม่โรงเรียนวัดท่าเหว วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมงานวันแม่โรงเรียนวัดท่าเหว วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดท่าเหว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี คณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด นำโดย น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ...

Read more
กิจกรรมแจกแว่นตาผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2561

กิจกรรมแจกแว่นตาผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2561

                                  เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด จัดกิจกรรมแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และร่วมถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป...

Read more
เปิดอาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะ 18 มกราคม 2561

เปิดอาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะ 18 มกราคม 2561

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญและทำพิธีเปิดอาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะ (Leachate...

Read more
กิจกรรมงานวันเด็กที่เทศบาลตำบลท่าแลง 13 มกราคม 2561

กิจกรรมงานวันเด็กที่เทศบาลตำบลท่าแลง 13 มกราคม 2561

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าแลงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์...

Read more
กิจกรรมมอบทุนผู้พิการจำนวน 40 ทุน พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมมอบทุนผู้พิการจำนวน 40 ทุน พฤศจิกายน 2560

       บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนให้แก่ผู้พิการทางร่างกายและสมอง ประจำปี 2560 จำนวน 40 ทุน จาก 10 หมู่บ้าน ในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยทางคณะผู้บริหารของบริษัท ได้เดินทางไปมอบด้วยตนเอง...

Read more
บริษัทร่วมมอบทุนเด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน พฤศจิกายน 2560

บริษัทร่วมมอบทุนเด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน พฤศจิกายน 2560

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2560 ทางบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ร่วมกับสถาบันพลังงาน มอบทุนสนับสนุนเด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read more
สถาบันพลังงานจัด Rally เยี่ยมชมโครงการของบริษัท เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560

สถาบันพลังงานจัด Rally เยี่ยมชมโครงการของบริษัท เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560

                    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้จัดงานรุ่นที่ 1-2 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดแรลลี่กระชับมิตร “Energy Family Rally #1” เส้นทางกรุงเทพฯ –...

Read more
25 กันยายน 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวง ร.9

25 กันยายน 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวง ร.9

    เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด จัดกิจกรรมด้วยรักและอาลัยถวายแด่พ่อหลวง ร.9 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี...

Read more
18 กันยายน 2560 บริษัทพาน้องๆนักเรียนเล่นสวนน้ำที่โรบินสัน

18 กันยายน 2560 บริษัทพาน้องๆนักเรียนเล่นสวนน้ำที่โรบินสัน

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้พาน้องๆ นักเรียนตำบลท่าแลง ไปเล่นสวนน้ำที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

Read more
สนับสนุนงบประมาณชุดกีฬา และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กันยายน 2560

สนับสนุนงบประมาณชุดกีฬา และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กันยายน 2560

  บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้คำนึงถึงสุขภาพของเยาวชนตำบลท่าแลง จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดกีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาขึ้น ในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read more
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดท่าเหว สิงหาคม 2560

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดท่าเหว สิงหาคม 2560

เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดท่าเหว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   – ก่อนปรับปรุงสนามเด็กเล่น –...

Read more
ต่อเติมกันสาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง สิงหาคม 2560

ต่อเติมกันสาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง สิงหาคม 2560

เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมกันสาดเพื่อป้องกันฝนและแดด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท   –...

Read more