18 กันยายน 2560 บริษัทพาน้องๆนักเรียนเล่นสวนน้ำที่โรบินสัน

Picture27

 Picture28   Picture29

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้พาน้องๆ นักเรียนตำบลท่าแลง ไปเล่นสวนน้ำที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *