เปิดอาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะ 18 มกราคม 2561

งานเปิด Phase 1_1

DSCF0331

DSCF0384

DSCF0409

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญและทำพิธีเปิดอาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะ (Leachate Treatment Plant) โดยมี นายมาศถวิน ชาญวีรกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท เข้าร่วมพิธี โดยได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดท่าเหวมาเป็นประธานพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อโครงการ

นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ เปิดเผยว่า สำหรับสถานที่ก่อสร้างโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 และมีพิธียกเสาเอก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และได้ดำเนินการก่อสร้างไปมากกว่า 70% แล้ว

ซึ่งวันนี้ โรงบำบัดน้ำชะขยะได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว อาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการและทำการบำบัดน้ำชะขยะให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ

 

อาคารโรงบำบัดน้ำชะขยะ

LTP-02

LTP-01

LTP-03

111

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *