สถาบันพลังงานจัด Rally เยี่ยมชมโครงการของบริษัท เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560

 

 

    IMG_8621    IMG_8624

  IMG_8673    IMG_8623

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้จัดงานรุ่นที่ 1-2 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดแรลลี่กระชับมิตร “Energy Family Rally #1” เส้นทางกรุงเทพฯ – อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11- 12 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้ง 3 รุ่น และเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนของ บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ณ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็นโรงงานไฟฟ้าจากขยะแห่งแรกที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ทางสถาบันพลังงานยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบุรี มอบทุนสนับสนุนให้อบต.ห้วยลึกเป็นจำนวน 50,000 บาท

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *