บริษัทร่วมมอบทุนเด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน พฤศจิกายน 2560

   IMG_8589   IMG_8560   IMG_8587

IMG_8609

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2560 ทางบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ร่วมกับสถาบันพลังงาน มอบทุนสนับสนุนเด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *