กิจกรรมแจกแว่นตาผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2561

 

Image_47b35ff

        Image_2eeb134    Image_93f2654

     Image_eee703d    Image_409c70e

     Image_4f7aa27    Image_00972da

เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด จัดกิจกรรมแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และร่วมถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลท่าแลง  โดยมีนางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด นายธานี ปลูกเจริญ ประธานที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและเด็กในพื้นที่เป็นหลัก โดยที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ปีนี้ ได้จัดกิจกรรมแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ โดยนำร้านแว่นตาจากกรุงเทพมหานคร มาอำนวยความสะดวกวัดสายตาและตัดแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในตำบลท่าแลงจำนวน 206 ราย พร้อมทั้งจัดการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเหว ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดจ้างครูดนตรีมาสอนเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ฟังกันอีกด้วย

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *