กิจกรรมมอบทุนผู้พิการจำนวน 40 ทุน พฤศจิกายน 2560

 Image_26fe5a2  ผู้พิการ15_11_60_28

ผู้พิการ15_11_60_21  ผู้พิการ15_11_60_39

ผู้พิการ15_11_60_5

บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนให้แก่ผู้พิการทางร่างกายและสมอง ประจำปี 2560 จำนวน 40 ทุน จาก 10 หมู่บ้าน ในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยทางคณะผู้บริหารของบริษัท ได้เดินทางไปมอบด้วยตนเอง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *