กิจกรรมงานวันแม่โรงเรียนวัดท่าเหว วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

WPP_109    [180812]WPP_CSR-44

WPP_49     [180812]WPP_CSR-50

20180810_094651     20180810_111518

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดท่าเหว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี คณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด นำโดย น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันแม่ของโรงเรียนวัดท่าเหว โดยทางโรงเรียนได้มีการแสดงดนตรีไทย เพลงวันแม่ และประกาศผลผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ คัดลายมือ แต่งกลอน วาดภาพระบายสี และระบายสีจากภาพ

ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดจ้างครูสอนดนตรีไทยเป็นปีที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 108,000 บาท พร้อมทั้งบริจาคเครื่องดนตรีอังกะลุงให้กับโรงเรียนวัดท่าเหวจำนวน 7 คู่ เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนเครื่องดนตรีดังกล่าว และร่วมสนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดเขียนเรียงความ คัดลายมือ แต่งกลอน วาดภาพระบายสี และระบายสีจากภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนได้ทำดีในวันแม่ รวมทั้งซื้อไอศกรีมแจกน้องๆ ผู้ปกครอง และครู จำนวน 300 แท่ง และยังร่วมถวายสังฆทานกับโรงเรียนวัดท่าเหวอีกด้วย เป็นจำนวนเงินรวม 25,000 บาท

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *