กิจกรรมงานวันเด็กที่เทศบาลตำบลท่าแลง 13 มกราคม 2561

Image_c4b81db    Image_541f735

Image_14678ca

Image_b1f0ff3

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าแลงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นายธานี ปลูกเจริญ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และคณะผู้บริหาร นายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ร่วมแจกของขวัญ เลี้ยงอาหารให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานปีนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ

สำหรับปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนกระเป๋านักเรียน บางโรงเรียนถึงขั้นต้องขอรับบริจาคจากโรงเรียนในเมือง เพื่อนำมาให้เด็กๆได้ใส่หนังสือไปโรงเรียน ทางบริษัทฯ จึงนำกระเป๋านักเรียนมาแจกให้แก่เด็กๆทั้ง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท่าเหว โรงเรียนวัดเขาปากช่อง และโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย รวม 300 ใบ นอกจากนี้ยังมอบความสุขให้ผู้ปกครองด้วยการแจกล็อตเตอรี่จำนวน 240 ใบ ให้แก่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมภายในงานอีกด้วย

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *