ไปเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ณ เมือง ไมชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2559

ไปเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ณ เมือง ไมชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2559

ไปเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ณ เมือง ไมชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2559

Read more
ไปเยี่ยมชมการคัดแยกและแปรรูปขยะเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ณ โรงงานคัดแยกขยะของเมืองเมดริด ประเทศสเปน วันที่ 18 เมษายน 2559

ไปเยี่ยมชมการคัดแยกและแปรรูปขยะเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ณ โรงงานคัดแยกขยะของเมืองเมดริด ประเทศสเปน วันที่ 18 เมษายน 2559

ไปเยี่ยมชมการคัดแยกและแปรรูปขยะเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ณ โรงงานคัดแยกขยะของเมืองเมดริด ประเทศสเปน

Read more
ไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 960 ตันต่อวัน ณ ประเทศจีน วันที่ 18 เมษายน 2559

ไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 960 ตันต่อวัน ณ ประเทศจีน วันที่ 18 เมษายน 2559

ไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 960 ตันต่อวัน ณ ประเทศจีน วันที่ 18 เมษายน 2559

Read more
ไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 380 ตันต่อวัน ณ ประเทศจีน วันที่ 18 เมษายน 2559

ไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 380 ตันต่อวัน ณ ประเทศจีน วันที่ 18 เมษายน 2559

ไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 380 ตันต่อวัน ณ ประเทศจีน วันที่ 18 เมษายน 2559

Read more
พาตัวแทนประชาชนตำบลท่าแลง เข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

พาตัวแทนประชาชนตำบลท่าแลง เข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

พาตัวแทนประชาชนตำบลท่าแลง เข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Read more
ทำการทดสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของขยะโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ทำการทดสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของขยะโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ทำการทดสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของขยะโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

Read more