สมทบทุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ปี 2560

สมทบทุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ปี 2560

    บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท

Read more
บริษัทฯ ร่วมจัดงานวันแม่กับโรงเรียนวัดท่าเหว 11 สิงหาคม 2560

บริษัทฯ ร่วมจัดงานวันแม่กับโรงเรียนวัดท่าเหว 11 สิงหาคม 2560

         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดท่าเหว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี คณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด นำโดย น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ...

Read more
มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชนและส่วนราชการ ตำบลท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชนและส่วนราชการ ตำบลท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี

  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการบริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด...

Read more
บริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าแลง

บริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าแลง

              เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ ลงพื้นที่ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบเงินจำนวน 150,000 บาท...

Read more
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 10 หมู่ ในตำบลท่าแลง ประจำปีการศึกษา 2560-2561

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 10 หมู่ ในตำบลท่าแลง ประจำปีการศึกษา 2560-2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี คณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด นำโดย น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ...

Read more
บริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติกับโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย เมื่อ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติกับโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย เมื่อ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

      เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ทางบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้เข้าร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย หมู่ 8 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี...

Read more
บริษัทฯ ได้มีการจัดพิธียกเสาเอก โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้มีการจัดพิธียกเสาเอก โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา

  เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  ม.7 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  บริษัทดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้จัดพิธียกเสาเอก โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า...

Read more
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลท่าแลง เมื่อเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลท่าแลง เมื่อเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ในตำบลท่าแลงทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าเหว โรงเรียนห้วยตะแกะ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง และโรงเรียนหนองน้ำถ่าย...

Read more
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส จำกัด (STPS) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส จำกัด (STPS) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมาบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส จำกัด (STPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัทเอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนในบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด...

Read more
โครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559

โครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559

                        เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด และผู้บริหารบริษัทฯ ได้จัดโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ...

Read more
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

    พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณประทีป กีรติเรขา เป็นประธานในพิธี

Read more