ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดท่าเหว สิงหาคม 2560

เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดท่าเหว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

– ก่อนปรับปรุงสนามเด็กเล่น –

  Picture22   Picture23

– หลังปรับปรุงสนามเด็กเล่น –

  Picture24   Image_85f8812

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *