ต่อเติมกันสาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง สิงหาคม 2560

เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมกันสาดเพื่อป้องกันฝนและแดด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

 

– ก่อนต่อเติมกันสาด –

Picture21

 

– หลังต่อเติมกันสาด –

29040  Image_55537f4

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *